Προσφορά σεκλειδαριές ασφαλείας

Κλειδαριές ασφαλείας Ιταλίας από: 150 – 350 ευρώ
(συμπεριλαμβανόμενου και του συστήματος
προστασίας defender)
&
Ηλεκτρομηχανικές Αυτόματες κλειδαριές ασφαλείας
από: 650 – 2.500 ευρώ

Τοποθετούμε τις καλύτερες κλειδαριές νέας τεχνολογίας.
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει την κλειδαριά της επιλογής του.

Βέλιας Τεχνική

 

 

Παροχές – Υπηρεσίες Βέλιας Τεχνική

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά από εικοσαετή πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορούμε να εγγυηθούμε για την ποιότητα της δουλειάς μας.

  • Η κλειδαριά της πόρτας είναι καινούργιας τεχνολογίας της οποίας το κλειδί δεν αντιγράφεται και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη με 5 κλειδιά σφραγισμένα. Τοποθετούμε τις καλύτερες κλειδαριές νέας τεχνολογίας.Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει την κλειδαριά της επιλογής του.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ